TEKNOLOGI

FORSKNING TILLSAMMANS MED UNIVERSITETET I ÖSTRA FINLAND GARANTERAR EN KONKURRENSFÖRDEL FÖR VÄRLDENS ÄLDSTA VALLAMÄRKE.

TEKNISK KUNSKAP OCH MODERN PRODUKTIONSANLÄGGNING GARANTERAR HÖG KVALITET.

Olika material och deras beteende är en nyckelfaktor i vårt dagliga liv. Materialytan är typiskt gjord av polymerer, vars egenskaper kan modifieras och skräddarsys för en mängd olika användningsområden. Ytmaterialets prestanda är ofta avgörande för produkternas funktionalitet och miljömässiga säkerhet.

Vauhti Speed Oy bedriver kontinuerligt forskningssamarbete universitetet i östra Finland, där produkter kan testas i labratorieförhållanden och miljö för att hitta minsta lilla faktorer för att förbättra dess egensaper och funktioner.

Det strategiska målet för Vauhti är att vara den ledande tillverkaren inom branschen. Vauhti’s fabrik i finska Joensuu är den modernaste vallafabriken i världen. Modern utrustning och teknik säkerhetsställer hög kvalitet på produkterna.
Både glidvallor och fästvallor framställs i en automatisk process, där samtliga vallor har optimerade produktionsparametrar. Automatiken övervakar parametrar och tillverkningstemperaturer för varje enskild produkt med en precision på en tiondel.
Upptappning av paraffiner och fästvallor tas om hand av en automatisk produktionsrobot. Därmed säkerhetsställs produktionen och produkterna är identiska med varandra då de även tappas upp i sina behållare vid exakt samma temperatur.
Vauhti’s flytande produkter tillverkas med samma precision. Produkterna framställs i fyra helt förseglade och digitalt kontrollerade produktionsreaktorer, varifrån de sedan överförs till två automatiska upptappningslinjer.